Menu

ВСП "Нікопольський фаховий коледж" 

ДДАЕУ

     З метою виявлення та вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з ним широкого кола педагогічних працівників та сприяння науково-методичного вдосконалення професійної майстерності викладачів, залучення їх до науково-методичних розробок актуальних проблем професійної школи, з 23 до 27 січня 2017 року у Нікопольському коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету було проведено педагогічні читання у відповідності з методичною проблемою на тему «Формування ключових компетенцій студентів на основі впровадження інноваційних технологій навчання та підвищення майстерності викладачів».

wa DVgNqZlo

     Відповідно до загальної методичної проблеми коледжу було опрацьовано теми в розрізі по цикловим комісіям:

- комісія загальноосвітніх дисциплін;

- «Сучасні інформаційні технології та іннова-ційні методики навчання у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (теорія, методологія, досвід, проблеми)»;

- комісія з дисциплін професійно-практичної підготовки спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва - «Формування професійно-творчих умінь студентів в інноваційному полі, евристично-модульної технології навчання»;

- комісія дисциплін з професійно-практичної підготовки спеціальностей «Землевпорядкування» і «Рибництво та аквакультура»;

- «Навчально-методична система формування базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічних спеціальностей»;

- комісія з підготовки водінню та дисциплін професійно-практичної підготовки «Машини і обладнання агропромислового виробництва»;

- «Теоретичні основи формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічного профілю».

viS122ZKH g F7oAzO WJzo B dBHP40p 4 4gdGSSkLqN4

     У доповідях було висвітлено забезпечення викладання предметів сучасними наочними засобами навчання (паперовими, комп’ютерними презентаціями, відео, програмними засобами), усвідомлення педагогами професійного навчання та ролі ІКТ в професійній підготовці спеціалістів технічних спеціальностей, готовності педагогів до використання ІКТ в професійній діяльності і рівня їх комп’ютерної грамотності. Також розглядалися актуальні проблеми оптимізації сучасного освітнього простору, застосування інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу, шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів тощо.

     Педагогічні читання здійснювалася за планом, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки.

Go to top