Menu

Нікопольський коледж

ДДАЕУ

     Бібліотека коледжу є ключовою ланкою інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу на сучасному етапі.

     Ровесниця  коледжу -  бібліотека  пройшла разом із ним непростий шлях свого становлення, розвитку та модернізації з далекого 1922 року.

     Лише в спогадах залишилися довоєнні, тісні, холодні непристосовані до роботи приміщення. Відомо, що в роки  окупації бібліотека була розграбована.

      В 1944 -1945 рр. бібліотека знаходилась в підвальному приміщенні, читальної зали не було. В 1944 році пощастило зібрати для бібліотеки 3500 примірників різних книг. 

      Сьогодні фонд бібліотеки нараховує 88550 примірників, за складом – багатогалузевий і відповідає профілю навчального закладу.  Це найбільше зібрання джерел інформації по сільському господарству в м.Нікополі та районі, тому наша бібліотека відома  багатьом фахівцям  Нікопольщини. 

     Бібліотека коледжу створила комфортні умови праці для користувачів,  вона займає площу 330 кв. м. і у своїй структурі має абонемент, читальну залу на 50 місць. 

     З 1-го вересня 2008р. В  бібліотеці, як підрозділ, була відкрита Електронна бібліотека  з 8-ма комп'ютерами. Таким чином, в Нікопольському коледжі почалась реалізація  нової моделі бібліотеки, яка поряд з традиційними функціями інформаційного забезпечення користувачів,  почала виконувати роль інформаційного центру, який забезпечує оперативний доступ як до світових так і до власних ресурсів, що сприяє підвищенню  якості навчально-виховного процесу. 

      Електронна бібліотека, за час свого існування, накопила суттєвий  електронний ресурс,  що  повністю задовольняє  навчальні потреби наших користувачів. Ми сформували  фонд повнотекстових електронних документів — це, майже, 250 компакт-дисків, а  також електронні версії підручників і навчально-методичних матеріалів, які доступні  для користувачів в ЕБ  і на локальному сайті.  Саме розширення ресурсної інформаційної бази ЕБ, надало можливість збільшити кількість користувачів електронної бібліотеки 

          Покликом часу для нас стало створення  віртуальних тематичних книжкових виставок,  які  надають  набагато більше  можливостей для розкриття  книжкового фонду ніж паперові виставка.  Зацікавлюючи читача ілюстративним яскравим матеріалом, анотацією, ми створювали мотив звернення до видань, представлених на виставках. 

      Першою віртуальною виставкою  стала виставка «Готуємось до тестування».  Виникла така ситуація, що деяка навчальна література, яка була рекомендована для тестів по спеціальним предметам була в обмеженій кількості, або взагалі тільки на компакт-дисках чи електрона версія в комп’ютері. Використовуючи можливості сучасних інформаційних технологій, ми надали повну інформацію  з бібліографічним описом і анотацією  на 13 аркушах про всю рекомендовану літературу. Виставку розмістили на сайті коледжу. Ефективність виставки є  дуже  високою серед студентів і викладачів.

        Друга  віртуальна  виставка  є своєрідним продовженням першої , тому що після тестування студентам треба було починати роботу над дипломним проектом. Мета  виставки  «Якісне дипломування – шлях до успіху»,  яку ми створили спеціально для дипломників, полягала в тому, щоб  продемонструвати  якомога більше необхідної  для них  інформації  в одному місці. Виставка має високий рівень ефективності в порівнянні з паперовими тому, що тут поряд з  літературою були розміщені описи статей із спеціальних журналів, методичні матеріали, окремий розділ представляв пристрої для сільськогосподарської техніки. Окремо йшли розділи економічний, по охороні праці та природи.

         На третю віртуальну виставку нас надихнув ювілей  Т.Г.Шевченка. Спочатку ми зробили паперову виставку, в яку не вмістилось багато цікавого матеріалу. Використовуючи досвід роботи над першою віртуальною виставкою ми  почали роботу над віртуальною виставкою, присвяченою 200-річчю з Дня народження Т.Г.Шевченка «Незгасне світло Кобзаря»  Працювали  над виставкою більше двох місяців  всім колективом, хоча основну роботу робила  бібліограф. Для нас це велика виставка, на 24 сторінки з ілюстраціями. Спочатку представлені твори поета, далі літопис його  життя і творчості,сценарії. Окремий розділ  «Подорож Т.Г.Шевченка по Нікопольщині»(вересень 1843 року) з малюнками нікопольського краєзнавця і художника Богуша П.М.  В кінці виставки  розділ, присвячений Шевченку-художнику «Живописна спадщина Т.Г.Шевченка» з ілюстраціями його робіт. Куратори груп використовують нашу виставку при проведенні  виховних годин зі студентами.

Четверта  віртуальна виставка, яку   ми зробити, присвячена краєзнавству.  Справа в тому, що в історії Нікополя багато яскравих сторінок. Нікопольщина  - це колиска українського козацтва. На її території було розташовано в свій час п’ять Січей,отримав свою булаву гетьман Богдан Хмельницький. Працювали також всі і  тривалий час. Це взагалі була дуже творча робота. Нові ідеї приходили під час процесу: щось видаляли, щось розширювали, оновлювали. Наша мета була показати нашим користувачам, особливо студентам першого курсу, яскраву  давню історію  Нікопольщини і   відомих людей, чиї імена пов’язані  з нашим містом. Віртуальна краєзнавча книжкова виставка  «Люби і знай козацький край» розмістилась на 14 аркушах,  складається з чотирьох розділів, крім літератури, виставка насичена змістовними, яскравими ілюстраціями, описами минулої і сучасної історії Нікопольщини. Головним змістом і прикрасою виставки є ілюстрації і книги історика, художника, краєзнавця і великого патріота України і Нікопольщини  Павла Михайловича Богуша.  В першому розділі представлена Нікопольщина козацька з чудовими книжками Кащенка А.Ф та Мозолевського Б.М.., в другому  - представлений Нікополь сучасний і в третьому - представлені книжки про видатних особистостей , ім’я яких пов’язане з нашим краєм – це Ілля Рєпін, Сергій Прокоф’єв.  Четвертий розділ присвячений поетам нашого краю -  це, перш за все, Грибовський В.Г,  крім того, що він поет, він краєзнавець, історик і патріот Нікополя,а також Ляпін І.І., Чоловань-Ковальчук Л., Крикуненко Л.  Куратори груп перших курсів демонструють цю виставку  студентам для ознайомлення з нашим козацьким краєм.

           В умовах швидкого розвитку техніки традиційна бібліотека нездатна повною мірою задовольнити інформаційні потреби навчального процесу. Використовуючи інформаційні технології бібліотека почала створювати власні  електронні ресурси, використовувати Інтернет, що значно покращило обслуговування користувачів.

     

 Бібліотека розробила і наповнює інформацією свої Бази даних:

 

 • Електронний куток дипломника;
 • Автоматизована картотека «На допомогу методичній роботі»;
 • Автоматизований каталог електронних версій підручників;
 • Індивідуальна інформація для ведучих фахівців коледжу;
 • Електронний каталог;
 • БД « Виконаних тематичних інформаційних пошуків»;
 • Картотека  «Книгозабезпеченність». 

     

      Користувачі  ЕБ  мають можливість вільного доступу до Інтернету, електронних підручників та навчальних посібників.  

       

  Користувачам бібліотеки пропонуються також традиційна система каталогів і картотек, до якої входять:

 • Систематичний каталог;
 • Алфавітний каталог;
 • Систематична картотека статей;
 • Тематичні картотеки статей з періодичних видань.

 

Обслуговування користувачів здійснюється згідно з Правилами користування бібліотекою Нікопольського коледжу ДДАЕУ.

 

Режим роботи бібліотеки

 

Працюємо з 8-00 до 16-00

П’ятниця -           до 15-00

Вихідний –             субота

                                неділя

Санітарний день –

останній вівторок місяця  

 

Go to top