Menu

ВСП "Нікопольський фаховий коледж" 

ДДАЕУ

Звіт про проведення педагогічних читань в 2018-2019 навчальному році

 

      З метою виявлення та вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з ним широкого кола педагогічних працівників та сприяння науково-методичного вдосконалення професійної майстерності викладачів коледжу, залучення їх до науково-методичних розробок актуальних проблем професійної школи, 03.-04.01.2019 р. та 11.01.2019 р. було проведено педагогічні читання у відповідності з методичною проблемою на тему «Формування ключових компетенцій студентів на основі впровадження інноваційних технологій навчання та підвищення майстерності викладачів».

     Відповідно до загальної методичної проблеми коледжу було опрацьовано теми в розрізі по цикловим комісіям згідно плану:

Доповідач

Тема доповіді

Білецька О.В.

Нові тенденції і явища при формуванні людини майбутнього

Перепадя Л.М.

Особливості проведення відкритого заняття

Младьонова  М.М.

Розвиток пізнавального інтересу студентів на заняттях хімії

Тодорова О.П.

Використання сучасних технологій та гаджетів на заняттях.

Юдько Г.О.

Комунікативний підхід до вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Барбашев В.Х.

Формування ключових і професійних компетентностей студентів у процесі організації пошукової та дослідницької діяльності: досвід, проблеми, перспективи

Білецький Г.В.

Організація, проведення та методичне забезпечення лабораторних та практичних занять

Чижов В.Р.

Запровадження ефективних технологій формування практичних професійних умінь під час навчальних практик

Череп О.М.

Креативні ідеї профорієнтаційної роботи

Юр Ю.Ф.

Формування професійних компетенцій студентів при вивченні фахових дисциплін

Перепадя Л.М.

Особистість викладача (куратора) і психологічний контакт зі студентами

Данилов Ю.І.

Особливості використання інтернет-технологій в освітньому процесі

Коновалова Г.В.

Гурткова робота як одна з форм науково-дослідницької роботи студентів

Перепадя Є.М.

Чому варто читати книги кожен день

Цикал М.М.

Практична підготовка студентів як невід’ємна складова процесу підготовки висококваліфікованих фахівців

Гречух О.Р.

Використання тестових технологій під час навчання математики

Сухарникова Г.О.

Бінарне заняття – дієвий засіб формування професійної компетентності молодших спеціалістів

Романій С.І.

Особливості використання особистого сайту викладача

Дрога О.Ю.

Контроль і стимулювання навчальної діяльності студентів у підвищенні рівня якості знань

Козлов С.Д.

Роль та місце самостійної роботи в процесі підготовки молодших  спеціалістів

     У доповідях було висвітлено забезпечення викладання предметів сучасними наочними засобами навчання (паперовими, комп’ютерними презентаціями, відео, програмними засобами), усвідомлення педагогами професійного навчання та ролі ІКТ в професійній підготовці спеціалістів технічних спеціальностей, готовності педагогів до використання ІКТ в професійній діяльності і рівня їх комп’ютерної грамотності. Також розглядалися актуальні проблеми оптимізації сучасного освітнього простору, застосування інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу, шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів тощо. Доповіді представлені разом з мультимедійною презентацією.

     Педагогічні читання здійснювалася за планом, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки.

     Також бібліотекою коледжу було організовано книжкову виставку під гаслом «Чому варто читати книги кожен день».

Go to top