Menu

ВСП "Нікопольський фаховий коледж" 

ДДАЕУ

          Методичне об'єднання кураторів студентських академічних груп - це структурний підрозділ внутрішньоколеджівської системи управління виховним процесом, який координує навчально-методичну та організаційну роботу кураторів студентських груп. Керівництво роботою методичного об'єднання здійснює заступник директора з виховної роботи. До складу методичного об'єднання кураторів Нікопольського коледжу ДДАЕУ входять куратори всіх академічних груп навчального закладу. Робота методичного об’єднання протягом навчального року проводиться за планом, який складається на навчальний рік і затверджується директором навчального закладу.
        Метою діяльності методичного об’єднання є вдосконалення форм та методів виховання через підвищення майстерності кураторів. Методичне об’єднання надає реальну і дієву допомогу кураторам, вихователям та черговим гуртожитку, а саме:

  • допомогу кураторам у процесі розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на покращення успішності та якості підготовки спеціалістів, впровадження інноваційних форм та методів організації позааудиторної роботи для формування всебічно розвиненої соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації;
  • проводить з кураторами спеціальні тренінги, круглі столи, семінари, на яких вони одержують інформацію про вікові особливості студентів, про результати діагностики їхніх індивідуальних якостей та інтересів, про нові методи та підходи у сфері консультування та підтримки студентів;
  • організовує в коледжі діагностичну й консультативну служби для кураторів з метою постійної підтримки і розв’язання складних професійних ситуацій;
  • розробляє пам’ятки та методичні рекомендації для допомоги кураторові з оновленою інформацією про особливості роботи із вихованцями.

          Основні завдання методичного об’єднання: 

  • підвищення теоретичного, навчально-методичного рівня підготовки кураторів академічних груп із питань психології та педагогіки;
  • забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації студентів;
  • озброєння кураторів сучасними виховними технологіями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи;
  • координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів для студентських колективів;
  • вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи кураторів;
  • сприяння створенню і розвитку системи виховної роботи кураторів академічних груп.

         Методичне об’єднання організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності кураторів, координує виховну діяльність академічних груп та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі, визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації, організовує вивчення та застосування кураторами сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи, здійснює обговорення соціально-педагогічних програм кураторів і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи кураторів, оцінює роботу членів методичного об’єднання, подає адміністрації коледжу пропозиції щодо заохочення найкращих кураторів студентських груп.       

 

Go to top