Menu

ВСП "Нікопольський фаховий коледж" 

ДДАЕУ

Звіт про проведення педагогічних читань у 2020-2021 навчальному році

 

     З метою виявлення та вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з ним широкого кола педагогічних працівників та сприяння науково-методичного вдосконалення професійної майстерності викладачів коледжу, залучення їх до науково-методичних розробок актуальних проблем професійної школи, з 04 до 16 січня 2021 року було проведено педагогічні читання у форматі он-лайн на платформі ZOOM відповідно до методичної теми коледжу «Управління якістю освіти з використанням високоефективних педагогічних та інформаційних технологій як фактор збереження контингенту коледжу», яка визначена на 2019-2025 н.р.
Відповідно до загальної методичної проблеми коледжу було опрацьовано теми в розрізі по цикловим комісіям:

- Комісія загальноосвітніх дисциплін:
- Білецька О.В. – Самоосвіта викладача – складова професійного зростання;
- Голубенко О.І.- Гра як дієвий засіб розумового розвитку здобувачів освіти;
- Чекмарьова М.В. - Реалізація новітніх підходів у викладанні історії України при підготовці студентів у ЗФПО;
- Юдько Г.О. - Вимоги до ведення журналу академічної групи;
- Гречух О.Р. - Планування роботи ЦК в умовах імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту»;
- Чава Г.Ф. - Використання проектних технологій у навчально-виховному процесі: методика, пошук, результат;
- Младьонова М.М. - Особливості формування компетентностей педагогічних кадрів через їх самоосвіту як основного механізму забезпечення підвищення професійного рівня.

- Комісія зі спеціальних та природничо-наукових дисциплін спеціальності «Агроінженерія»:
- Барбашев  В.Х. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для профорієнтаційної роботи в коледжі;
- Козлов С.Д. – Самоосвіта майстра виробничого навчання;
- Оришечко В.О. - Шляхи формування компетенцій в процесі практичної підготовки студентів за спеціальністю «Агроінженерія»;
- Сомкіна Н.О. - Дотримання дидактичних принципів при виконанні дипломного проекту спеціальності 208 «Агроінженерія».

- Комісія з дисциплін професійно - практичної підготовки спеціальностей «Геодезія та землеустрій» і «Водні біоресурси та аквакультура»:
- Перепадя Л.М. - Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників;
- Коновалова Г.В. - Дистанційна освіта як інноваційна технологія навчання в освітньому процесі;
- Капран Ю.А. - Використання нестандартних форм проведення занять;
- Хомутенко В.В. - Використання краєзнавчого матеріалу на заняттях історії України –дієвий засіб патріотичного виховання.

- Комісія зі спеціальних дисциплін професійно-практичної підготовки та отримання робітничих професій спеціальності «Агроінженерія»:
- Романій С.І.- Особливості організації роботи і розкриття можливостей освітньої платформи MOODLE;
- Череп О.М. - Психолого-педагогічні особливості формування навчальної та професійної мотивації на заняттях з дисципліни «Трактори та автомобілі»;
- Улицька Н.А. - Дослідження впливу вуглепластику на розвиток сучасної техніки;
- Віділ Ю.А. - Використання в навчальному процесі нових інформаційних технологій з метою впровадження особистісно-зорієнтованого навчання;
- Стрілець І.М. - Шляхи удосконалення проведення заняття. Застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

     Педагогічні читання здійснювалася за планом, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки.

 

Go to top