Menu

ВСП "Нікопольський фаховий коледж" 

ДДАЕУ

Звіт про проведення педагогічних читань у 2019-2020 навчальному році

     З метою виявлення та вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з ним широкого кола педагогічних працівників та сприяння науково-методичного вдосконалення професійної майстерності викладачів коледжу, залучення їх до науково-методичних розробок актуальних проблем професійної школи, з 02.01.2020 по 11.01.2020 року було проведено педагогічні читання у відповідності з методичною проблемою на тему «Управління якістю освіти з використанням високоефективних педагогічних та інформаційних технологій як фактор збереження контингенту коледжу».
     Відповідно до загальної методичної проблеми коледжу було опрацьовано теми в розрізі по цикловим комісіям:
     - комісія загальноосвітніх дисциплін - «Механізми забезпечення підвищення професійного рівня педагогічних кадрів та їх вплив на якість підготовки майбутніх фахівців»;
     - комісія зі спеціальних дисциплін професійно-практичної підготовки та отримання робітничих професій спеціальності «Агроінженерія» - «Розробка та впровадження ефективної системи профорієнтаційної роботи для забезпечення конкурсного набору на всі спеціальності»;
     - комісія з дисциплін професійно-практичної підготовки спеціальностей «Геодезія та землеустрій» і «Водні біоресурси та аквакультура» - «Сучасні інформаційні технології і особливості навчання – інструмент формування якісних фахівців нового рівня»;
     - комісія зі спеціальних та природничо-наукових дисциплін спеціальності «Агроінженерія» - «Розробка та впровадження високоефективних педагогічних та інформаційних технологій (програми заходів) по роботі зі студентами з метою збереження контингенту коледжу».
     У доповідях було висвітлено реалізацію новітніх підходів у викладанні дисциплін, усвідомлення педагогами професійного навчання та ролі ІКТ в професійній підготовці спеціалістів технічних спеціальностей, готовності педагогів до використання ІКТ в професійній діяльності і рівня їх комп’ютерної грамотності. Також розглядалися актуальні проблеми оптимізації сучасного освітнього простору, застосування інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу, шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів тощо. Викладачі ділилися досвідом проведення занять на курс. Розглянуто основи роботи в он-лайн середовищі Google Клас.
     Педагогічні читання здійснювалася за планом, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки.

Go to top