Menu

ВСП "Нікопольський фаховий коледж" 

ДДАЕУ

        Керівник гуртка - Сухарникова Галина Олександрівна

 

     Гурток «Меридіан» створений на відділенні «Землевпорядкування» з метою поглиблення знань та навичок студентів з геодезії, які дозволять їм надалі працювати з сучасними геодезичними приладами та вирішувати різні геодезичні задачі.

      Засідання студентського гуртка проводяться два рази на місяць. Тематика гурткових занять підпорядкована навчальному матеріалу та відповідає науковим інтересам студентів. На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і навички, переконуються в практичному значенні їх в майбутній професії, дістають нову цікаву інформацію, з користю проводять свій вільний час. Гурток готує студентів до самопізнання, самоутвердження і самовираження. 

         Метою роботи і основними завданнями гуртка є сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів, формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в геодезії, картографії та землеустрої, сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу, виявлення обдарованих і талановитих студентів, використання їхнього творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань організації землеустрою території  та проведення комплексу топографо-геодезичних вишукувальних робіт.

       Члени гуртка постійно готують наукові доповіді, повідомлення і реферати із актуальних питань, виступають з ними на засіданнях студентського гуртка, семінарах і конференціях, беруть  участь  у виставках технічної творчості студентів коледжу.

ON3 WombjYw RVDujqIZghg

 

Go to top