«м≥ст

1 √≥дромашини

1.1 јкс≥ально-поршнев≥ г≥дромашини

1.2 –ад≥ально-поршнев≥ насоси

1.3 Ўестеренн≥ г≥дромашини

1.4 –оторно-пластинчаст≥ г≥дромашини

 

 

 

 

 

 

 

 “ема 1     √≥дромашини


         ћета: вивчити типи, будову ≥ принцип д≥њ г≥дромашин.

      
√≥дромашина Ц це г≥дропристр≥й €кий призначений дл€ перетворенн€ механ≥чноњ енерг≥њ в енерг≥ю робочоњ р≥дини або навпаки;

 ÷е може бути г≥дронасос або г≥дромотор.

 ѕо конструкц≥њ г≥дромашини бувають: шестеренними, поршневими,  роторно-лопатевого типу.

 Ќайб≥льше розповсюдженн€ в г≥дроприводах мають шестеренн≥ г≥дромашини.


 

           1.1 јкс≥ально-поршнев≥ г≥дромашини

         јкс≥ально-поршнев≥ г≥дромотори знайшли широке застосуванн€ в г≥дроприводах с≥льськогосподарських машин, це по€снюЇтьс€ р€дом њх переваг: мал≥ рад≥альн≥ розм≥ри, маса, розм≥р момент ≥нерц≥њ обертових мас; можлив≥сть роботи при великому числ≥ оборот≥в; зручн≥сть монтажу ремонту.

 

 

              

                                                          

 

                                                                          

                                                                                       –ис. 1.1.1 јкс≥ально-поршневий насос з похилим блоком. («агальний вид ≥  розр≥з)

 

                                                                                                       

               

                                                                    –ис. 1.1.2 —хема роботи акс≥ально-поршневого насоса з похилим блоком

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                           –ис. 1.1.3 јкс≥ально-поршневий насос з похилим диском.(«агальний вид ≥ розр≥з)

                                                                        

 

                                                                         

                                                                   

                                                         –ис. 1.1.4 —хеми роботи акс≥ально-поршневих насос≥в з похилим диском

                       ќпорно-розпод≥льний диск 6 ≥ похила шайба 2 акс≥ально- поршневого насоса (рис. 1.1.5) розташован≥ нерухомо в корпус≥, а ротор 4 приводитьс€ в обертанн€ в≥д електродвигуна 1 через вал 15. ” ротор≥ виконан≥ робоч≥ камери 5, в €ких перем≥щаютьс€ поршн≥ 3.  ожна з камер маЇ осьовий отв≥р, €кий поперем≥нно сполучаЇтьс€ з нап≥вк≥льцевими пазами 13 ≥ 14 диска 6, пов'€заними з нап≥рною 7 ≥ всмоктуючою 11 л≥н≥€ми г≥дрос≥стеми. –отор до диска ≥ поршн≥ до похилоњ шайби притискаютьс€ пружинами (не показан≥) ≥ тиском масла.                                        

                                                                          

 

                                                                                                        –ис. 1.1.5 —хема д≥њ акс≥ально-поршневого насоса

 

ѕри обертанн≥ ротора 4 поршн≥ 3, взаЇмод≥юч≥ з похилою шайбою 2, зд≥йснюють зворотно-поступальний рух: при рус≥ в≥д точки ј до точки ¬ - висуваютьс€ з ротора ≥ всмоктують масло з бака 12 через л≥н≥ю 11† ≥ паз 14, а при рус≥ в≥д точки ¬ до точки ј - вдвигаютс€ в ротор ≥ через паз 13 вит≥сн€ють масло в л≥н≥ю 7. “иск р (ћѕа) масла в нап≥рн≥й л≥н≥њ залежить в≥д опору п≥дключеноњ до насоса г≥дросистеми. ѕри повн≥стю в≥дкритому дросел≥ 9 манометр 8 буде показувати тиск, близький до нульового (втрати тиску в зливний л≥н≥њ 10). ” м≥ру закритт€ дросел€ тиск в нап≥рн≥й л≥н≥њ зростаЇ, причому максимально допустимий тиск не повинен перевищувати паспортного значенн€, щоб уникнути р≥зкого зниженн€ довгов≥чност≥ або поломки деталей насоса.
ќсновною характеристикою акс≥ально-поршневого насоса Ї подача л / хв.

 

                                                                                     Ѕудова ≥ принцип д≥њ акс≥ально-поршневих г≥дромашин

 

                                                                        

 

                                                                                                1.2 –ад≥ально-поршнев≥ насоси

–ад≥ально-поршнев≥ г≥дронасоси застосовують при пор≥вн€но високому тиску (10 ћѕа ≥ вище). «а принципом д≥њ рад≥ально-поршнев≥ гидронасоси д≥л€тьс€ на одно-, дво- ≥ багаторазовоњ д≥њ. ¬ машинах однократноњ д≥њ за один оборот ротора поршн≥ зд≥йснюють один зворотно поступальний рух. —хема рад≥ально-поршневого насоса однократноњ д≥њ наведена на рис.1.2.1. –обочими камерами в насос≥ Ї рад≥ально розташован≥ цил≥ндри, а витискувачами - поршн≥. –отор (блок цил≥ндр≥в) 1 встановлено на в≥сь 2, €ка маЇ два канали 3 ≥ 4 (один з'Їднаний з г≥дрол≥н≥Їю всмоктуванн€, ≥нший - з нап≥рною г≥дрол≥н≥Їю).  анали мають в≥кна 5, €кими вони можуть з'Їднуватис€ з цил≥ндрами 6. —татор 7 по в≥дношенню до ротора розташовуЇтьс€ з ексцентриситетом.

 

                                                                             

                                                                                      –ис.1.2.1 —хема рад≥ально-поршневого насоса однократноњ д≥њ

       –отор обертаЇтьс€ в≥д приводного вала через муфту 8. ѕри обертанн≥ ротора в напр€мку, зазначеному на рис.1.2.1 стр≥лкою, поршн≥ 9 спочатку висуваютьс€ з цил≥ндр≥в (в≥дбуваЇтьс€ всмоктуванн€), а пот≥м вдвигаютс€ (нагн≥танн€). ¬≥дпов≥дно робоча р≥дина спочатку заповнюЇ цил≥ндри, а пот≥м поршн€ми вит≥сн€тьс€ зв≥дти в канал 4 ≥ дал≥ в нап≥рну л≥н≥ю г≥дросистеми. ѕоршн≥ висуваютьс€ ≥ притискаютьс€ до статора в≥дцентровою силою або примусово (пружиною, тиском робочоњ р≥дини або ≥ншим шл€хом).

 

                                                                                                                  

                                                                              –ис.1.2.2 —хема роботи рад≥ально-поршневого насоса однократноњ д≥њ

                                                                                                                                   

                                                    

                             

                                                                                                                      

                                                                                                                                 

                                                                                                         –ис.1.2.3 —хеми роботи рад≥ально-поршневих насос≥в багаторазового д≥њ

 

                                                                                                   1.3   Ўестеренн≥ г≥дромашини

 Ўестеренн≥ г≥дромашини завд€ки прост≥й конструкц≥њ ≥ над≥йност≥ в робот≥  поширен≥ в г≥дроприводах с≥льськогосподарських  машин.

                                                             

                                                                                                                   

                                                                                  –ис.1.3.1 Ўестеренный насос

Ўестеренний насос складаЇтьс€ з корпусу ≥ розташованих в ньому шестерень. «авд€ки щ≥льному зачепленню зуб≥в друга шестерн€ отримуЇ  рух  в≥д першоњ. ѕри робот≥ шестеренного насоса р≥дина захоплюЇтьс€ зубами кол≥с, в≥джимаЇтьс€ до ст≥нок корпусу ≥ перем≥щаЇтьс€ на б≥к нагн≥танн€.
     ѕринцип д≥њ шестеренного насоса (рис. 1.3.2) пол€гаЇ в наступному: при обертанн≥ шестерень у вх≥дному канал≥ насоса утворюЇтьс€ розр≥дженн€, д€куючи чому робоча р≥дина надходить в зону всмоктуванн€ (низького тиску) насоса, де заповнюЇ м≥жзубов≥ западини ≥ по перифер≥њ переноситьс€ ними в зону нагн≥танн€ (високого тиску) насоса, створюючи, тим самим, високий тиск в нап≥рн≥й г≥дрол≥н≥њ г≥дросистеми. –обоча р≥дина г≥дросистеми так само виконуЇ функц≥њ змащуванн€ ≥ охолодженн€ деталей насоса.

                                                                                                                            

 

                                                                                

                                                                                –ис. 1.3.2 —хеми работы шестеренних насос≥в

 

–есурс насоса багато в чому залежить в≥д €кост≥ (в'€зкост≥, чистоти)  масла, тому що у вс≥х ЌЎ застосовуютьс€ п≥дшипники ковзанн€, працездатн≥сть €ких визначаЇтьс€, в значн≥й м≥р≥ умовами мастила. ќсновним недол≥ком шестеренних насос≥в прийн€то вважати швидке cпрацюванн€ робочих орган≥в при пор≥вн€но низькому (до 0,75%)   ƒ. ќднак переваг в≥д використанн€ шестерних насос≥в достатньо. “ак безумовними плюсами, що говор€ть на користь застосуванн€ насос≥в цього виду, Ї простота конструкц≥њ ≥ пов'€зана з нею низька варт≥сть обслуговуванн€, компактн≥сть, реверс≥внсть, незалежн≥сть подач≥ в≥д протитиску мереж≥, можлив≥сть використовуванн€ дл€ приводу високошвидк≥сних електродвигун≥в ≥ можлив≥сть отриманн€ високих тиск≥в.

 

 

                                                                                                           1.4    –оторно-пластинчаст≥ г≥дромашини

” пластинчастих г≥дромашинах робоч≥ камери утворюютьс€ поверхн€ми ротора, статора, двох сум≥жних пластин ≥ б≥чних кришок. ѕластинчастий насос складаЇтьс€ з вала, статора 5 (рис.1.4.1, а) ≥ ротора 4, в пазах €кого розм≥щен≥ пластини 2. –отор розташований ексцентрично по в≥дношенню до статора. Ќа б≥чних кришках Ї два в≥кна: всмоктувальне 1 ≥ нагн≥тальне 3.

 

                                                                       

 

1 - всмоктувальне в≥кно; 2 - пластина; 3 - нагн≥тальн≥ в≥кно; 4 - ротор; 5 - статор
                                                        

                                                           –ис. 1.4.1 - ѕластинчаст≥ насоси одноразовоњ (а) дворазовоњ (б) д≥њ

ѕри обертанн≥ ротора п≥д д≥Їю в≥дцентровоњ сили або пружини пластини притискаютьс€ до ст≥нки корпусу ≥ зд≥йснюють складний рух: обертаютьс€ разом з ротором ≥ зд≥йснюють зворотно-поступальний рух в пазах. ѕрав≥ робоч≥ камери з'Їднан≥ з нагн≥тальними, а л≥в≥ робоч≥ камери - з усмоктувальними в≥кнами. ¬насл≥док обертанн€ за рахунок вакууму в л≥в≥й камер≥, р≥дина всмоктуЇтьс€, перем≥щаЇтьс€ в замкнутому простор≥ ≥ п≥д тиском нагн≥таЇтьс€ в праве в≥кно.
” пластинчастого насоса дворазовоњ д≥њ (рис.1.4.1, б) внутр≥шн≥й прост≥р виконано у вигл€д≥ ел≥пса ≥ розд≥лено на дв≥ всмоктувальн≥ ≥ дв≥ нагн≥тальн≥ камери, лопатев≥ г≥дромашини можуть бути односторонньоњ д≥њ або реверсивн≥. –обоча р≥дина надходить в робоч≥ камери ≥ в≥дводитьс€ з них через розпод≥льн≥ в≥кна, €к≥ сп≥впадають з перех≥дними д≥л€нками проф≥лю статора. «она нагн≥танн€ в≥д зони всмоктуванн€ (зливу) перекриваЇтьс€ самими лопатками. ѕри ном≥нальн≥й робот≥ г≥дромашини њњ лопатки повинн≥ бути пост≥йно притиснут≥ до проф≥лю статора.
ѕластинчаст≥ насоси ≥ г≥дромотори можуть забезпечувати високу потужн≥сть (до 85 к¬т) ≥ працювати при тиску до 18 ћѕа з частотою обертанн€ валу ротора до 30 с-1, тому в майбутньому вони знайдуть широке застосуванн€ ≥ в с≥льськогосподарських машинах.
ѕодача пластинчастого насоса залежить в≥д в≥дстан≥, на €ке перемещаютьс€ лопатки в пазах, товщини ≥ числа цих лопаток, ширини ротора ≥ частоти його обертанн€.

 

                                                                        

 

                                                                                                      

 

 

                                                                    –ис. 1.4.2 —хеми работы роторно-пластинчастих г≥дромашин

 

 

 

 

Ѕудова та принцип д≥њ акс≥ально-поршневих г≥дромашин з похилим блоком

 

Ѕудова та принцип д≥њ акс≥ально-поршневих г≥дромашин з похилим диском

 

Ѕудова та принцип д≥њ рад≥ально-поршневих г≥дронасос≥в

 

Ѕудова та принцип д≥њ шестеренних г≥дромашин

 

Ѕудова та принцип д≥њ роторно-пластинчатих г≥дромашин