Menu

Нікопольський коледж

ДДАЕУ

   Нікопольський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – це вищий навчальний заклад І рівня акредитації. За свою майже вікову історію коледж  пройшов шлях становлення від простої агрошколи до одного із найпрестижніших вищих навчальних закладів регіону. Змінювались покоління викладачів і студентів, мінялися назви навчального закладу, але незмінними залишалися високий педагогічний потенціал колективу, його постійний творчий пошук. Нині коледж — навчальний заклад, в якому людина не лише здобуває професію, а й отримує практичні навички обраної спеціальності. Заклад  має необхідне матеріально-технічне і наукове забезпечення навчального процесу, висококваліфікований педагогічний колектив, що забезпечує випускникам фундаментальні знання. У коледжі створені належні умови для навчання, побуту, відпочинку, занять спортом, художньою самодіяльністю.

Інформація для абітурієнтів

uvaga

 

Розподіл абітурієнтів за групам для складання вступних випробцвань (2017)

Розклад вступних випробувань для абітурієнтів на основі БЗСО (9 класів) (2017)


 

Результати втупного випробування (українська мова) на основі БЗСО (2017)

Результати вступного випробування (математика) на основі БЗСО (2017) 

 

Рейтинговий список абітурієнтів для спеціальності 208 Агроінженерія (2017)

Рейтинговий список абітурієнтів для спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура (2017)

Рейтинговий список абітурієнтів для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (2017)

 

uvaga vipusknik

wa DVgNqZlo     З метою виявлення та вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з ним широкого кола педагогічних працівників та сприяння науково-методичного вдосконалення професійної майстерності викладачів, залучення їх до науково-методичних розробок актуальних проблем професійної школи, з 23 до 27 січня 2017 року у Нікопольському коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету було проведено педагогічні читання у відповідності з методичною проблемою на тему «Формування ключових компетенцій студентів на основі впровадження інноваційних технологій навчання та підвищення майстерності викладачів».

     Відповідно до загальної методичної проблеми коледжу було опрацьовано теми в розрізі по цикловим комісіям:

- комісія загальноосвітніх дисциплін;

- «Сучасні інформаційні технології та іннова-ційні методики навчання у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (теорія, методологія, досвід, проблеми)»;

- комісія з дисциплін професійно-практичної підготовки спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва - «Формування професійно-творчих умінь студентів в інноваційному полі, евристично-модульної технології навчання»;

- комісія дисциплін з професійно-практичної підготовки спеціальностей «Землевпорядкування» і «Рибництво та аквакультура»;

- «Навчально-методична система формування базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічних спеціальностей»;

- комісія з підготовки водінню та дисциплін професійно-практичної підготовки «Машини і обладнання агропромислового виробництва»;

- «Теоретичні основи формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічного профілю».

viS122ZKH g F7oAzO WJzo B dBHP40p 4 4gdGSSkLqN4

     У доповідях було висвітлено забезпечення викладання предметів сучасними наочними засобами навчання (паперовими, комп’ютерними презентаціями, відео, програмними засобами), усвідомлення педагогами професійного навчання та ролі ІКТ в професійній підготовці спеціалістів технічних спеціальностей, готовності педагогів до використання ІКТ в професійній діяльності і рівня їх комп’ютерної грамотності. Також розглядалися актуальні проблеми оптимізації сучасного освітнього простору, застосування інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу, шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів тощо.

     Педагогічні читання здійснювалася за планом, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки.

Розклад занять

Розклад занять на

IІ півріччя 2016-2017 н.р.

Міністерство освіти і науки України

Є головним органом у системі
центральних органів виконавчої
влади із забезпечення реалізації
державної політики у сфері освіти,
наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики.

ДУ "Урядовий контактний центр"

160x78

Національна система опрацювання звернень до органів виконавчої влади.

Go to top