Menu

Нікопольський коледж

ДДАЕУ

  Нікопольський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – це вищий навчальний заклад І рівня акредитації. За свою майже вікову історію коледж  пройшов шлях становлення від простої агрошколи до одного із найпрестижніших вищих навчальних закладів регіону. Змінювались покоління викладачів і студентів, мінялися назви навчального закладу, але незмінними залишалися високий педагогічний потенціал колективу, його постійний творчий пошук. Нині коледж — навчальний заклад, в якому людина не лише здобуває професію, а й отримує практичні навички обраної спеціальності. Заклад  має необхідне матеріально-технічне і наукове забезпечення навчального процесу, висококваліфікований педагогічний колектив, що забезпечує випускникам фундаментальні знання. У коледжі створені належні умови для навчання, побуту, відпочинку, занять спортом, художньою самодіяльністю.

  


рейтинг станом на 23.04.2018 року

Експлуатація та ремонт машин і обладнання 4 курс (ЕРМ-1-14, ЕРМ-2-14, ЕРМ-3-14)

 Землевпорядкування 3 курс (ЗВ-1-15)

 Агроінженерія (зі скороченим терміном навчання) 2 курс (АІП-4-16)Агроінженерія (зі скороченим терміном навчання) 2 курс (АІП-4-16)

 


    Увага!

Банківські реквізити для оплати за навчання в коледжі і проживання в гуртожитку змінено! Будьте уважними! Із новими реквізитами можна ознайомитись за посиланням.

pamm scheta obman ili net

wa DVgNqZlo     З метою виявлення та вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з ним широкого кола педагогічних працівників та сприяння науково-методичного вдосконалення професійної майстерності викладачів, залучення їх до науково-методичних розробок актуальних проблем професійної школи, з 23 до 27 січня 2017 року у Нікопольському коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету було проведено педагогічні читання у відповідності з методичною проблемою на тему «Формування ключових компетенцій студентів на основі впровадження інноваційних технологій навчання та підвищення майстерності викладачів».

     Відповідно до загальної методичної проблеми коледжу було опрацьовано теми в розрізі по цикловим комісіям:

- комісія загальноосвітніх дисциплін;

- «Сучасні інформаційні технології та іннова-ційні методики навчання у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (теорія, методологія, досвід, проблеми)»;

- комісія з дисциплін професійно-практичної підготовки спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва - «Формування професійно-творчих умінь студентів в інноваційному полі, евристично-модульної технології навчання»;

- комісія дисциплін з професійно-практичної підготовки спеціальностей «Землевпорядкування» і «Рибництво та аквакультура»;

- «Навчально-методична система формування базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічних спеціальностей»;

- комісія з підготовки водінню та дисциплін професійно-практичної підготовки «Машини і обладнання агропромислового виробництва»;

- «Теоретичні основи формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічного профілю».

viS122ZKH g F7oAzO WJzo B dBHP40p 4 4gdGSSkLqN4

     У доповідях було висвітлено забезпечення викладання предметів сучасними наочними засобами навчання (паперовими, комп’ютерними презентаціями, відео, програмними засобами), усвідомлення педагогами професійного навчання та ролі ІКТ в професійній підготовці спеціалістів технічних спеціальностей, готовності педагогів до використання ІКТ в професійній діяльності і рівня їх комп’ютерної грамотності. Також розглядалися актуальні проблеми оптимізації сучасного освітнього простору, застосування інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу, шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів тощо.

     Педагогічні читання здійснювалася за планом, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки.

Розклад занять

Розклад занять на

ІІ півріччя 2017-2018 н.р.

Міністерство освіти і науки України

Є головним органом у системі
центральних органів виконавчої
влади із забезпечення реалізації
державної політики у сфері освіти,
наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики.

ДУ "Урядовий контактний центр"

160x78

Національна система опрацювання звернень до органів виконавчої влади.

Go to top